Vad gör vi av jultraditionen hemma?

Alla undersökningar jag har stött på visar entydigt att föräldrarna är de viktigaste kristna förebilderna och ledarna för sina barn. Barnets föräldrar är de bästa präster, ungdomsledare, söndagsskollärare och dagklubbslärare ert barn kan få. Här kommer en ide hur vi i våra hem kan låta tomtetraditionen (som utgått från legenden om helige Nikolaus) hjälpa oss med kristen fostran.

Läs legenden om helige Nikolaus (se nedan) för barnen i familjen eller berätta den utantill. Den är gjord för att berättas. Låt den tillsammans med julevangeliet, Lukasevangeliet 2:1-21, vara utgångspunkt för en diskussion om julen. Låt den bli en jultradition. Det är berättelsen värd. Berättelsen visar oerhört mycket mer, än vad låtsastomten gör, på julens budskap om räddaren Jesus, på det som vi mänskor behöver och på vårt mänskovärde. Efter berättelsen finns tre tankar riktat till er som föräldrar och sen tre frågor att diskutera tillsammans med barnen.

Helige Nikolaus eller berättelsen om den riktiga tomten

Pappan satt med händerna för ansiktet. Hans fru hade dött för några år sedan. Hans tre döttrar låg till sängs. Pengarna var slut! Maten var slut! De bodde i den billigaste lägenheten som fanns! Imorgon skulle han vara tvungen att lämna bort äldsta flickan till en bar eller ett skepp. De bodde nära hamnen och skepp från hela den kända världen lade till utanför deras fattiga kvarter.

Pappan grät, han bad till Gud om hjälp!

Ytterdörren knarrade när den öppnades, en dov duns, dörren stängdes med en smäll. Tystnad! Pappan gick med tunga steg ut i hallen. Ett tygknyte med ett snöre runt. Han vecklade upp paketet: EN GULDKLIMP! Han kunde inte tro det var sant! Nu kunde han gifta bort sin äldsta dotter, istället för att lämna henne till utsattheten.

Platsen är hamnstaden Myra, fastlandet norr om Cypern. Tiden är början av 300-talet.

Biskop Nikolaus av Myra hade fått berättat för sig om ensamma pappan med tre döttrar. Om biskopen tog sina egna eller guldklimpar ur kyrkans skattkista vet vi inte. Ett tag senare slängde han in en guldklimp till och mellandottern blev också bortgift.

Men nu satte sig pappan att vakta dörren om natten. När biskop Nikolaus slängde in tredje guldklimpen fick pappan tag i honom och ropade – ”men biskop Nikolaus. Varför gör du detta?” Nikolaus svarade: ”Gud sände det värdefullaste han hade för att rädda sina barn. Jag försöker bara göra det samma!”

Denna berättelse har gett upphov till traditionen att slå in presenter och ge varandra.

Nicolaus blev helgonförklarad. Helige Nicolaus Saint Nikolaus Santa Claus är förebilden för jultomten. Tomtens röd/vita dräkt är ursprungligen en biskopsdräkt från Kappadokien på 300-talet.

Biskop Nikolaus dog den 6.12 och har därav namnsdag på Finlands självständighetsdag. Bland kristna i Grekland, Tyrkiet, Syrien och Irak är det 6.12 man fortfarande ger varandra presenter.

Enligt legenden, berättad av Anders Hägglund för Jan-Gustav Björk som återgett delvis med egna ord.

  1. Be Gud om hjälp!

Det finns en viktig skillnad mellan berättelsen om Nikolaus och den moderna låtsastomten. Låtsastomten kommer till snälla barn, medan den ursprungliga tomteförebilden Nikolaus, inte kom för att pappan var snäll, utan för att pappan behövde hjälp. ”Gud sände det värdefullaste Han hade för att rädda sina barn. Jag försöker bara göra det samma.” Den här världen behöver en räddare. Nyheter är sällan goda, vi är inte alltid sams och vi kan inte lita på att mänskor alltid talar sanning. Vi behöver inte någon som frågar om vi är tillräckligt snälla. Vi behöver någon som räddar oss och denna värld. Julen handlar om att Gud svarar på detta behov och sänder den frälsare/ räddare vi behöver: grovbyggnadsarbetaren Jesus från Nasaret. Jesus kom inte till världen för att den var snäll, utan för att den är förvrängd och ond.

Vi har alla något som vi kämpar med i vårt liv, något som ibland kan upplevas oöverkomligt. Att Gud sände sin son för att rädda och hjälpa oss är det största beviset vi kan få på att Gud är på vår sida och vill hjälpa oss. Vad behöver vi be honom om hjälp med i vår familj denna jul? Enligt legenden kom Gud med bönesvaret till den ensamförsörjande pappan genom prästen Nikolaus. Hur Gud kommer med bönesvaret kan vi inte kontrollera, men att Han vill hjälpa det kan vi verkligen vara vissa om. Så be med barnen om det som är angeläget i er familj!

2. Låt julgåvorna vara uttryck för kärlek.

Biskop Nikolaus gav guldklimparna utifrån generositet, inte på grund av någon prestation pappan gjort. Snällhet eller motprestation gör att en gåva förlorar sin karaktär av gåva. Om jag behöver förtjäna en gåva eller ge något tillbaka så är det inte längre en gåva utan byteshandel. Guds godhet på julen är inte byteshandel. Han älskar oss och just det gör oss värdiga Hans godhet. Oförtjänt generositet är grunden för vårt mänskovärde. Jag är älskad och gåvan jag får på julen berättar just detta. Poängtera barnets värde under julen: Vet du om att du får julgåvor på jul för att du är älskad, inte för att du varit duktig eller snäll? Du är viktig för oss! En god vän till mig så brukar påminna sina barn ofta: ”Det finns inget som du kan göra, som får oss att sluta älska dig!”

3. Ge julgåvor också till dem som inte kan ge tillbaka!

Guds godhet är också mot dem som inte visar godhet tillbaka och som inte förtjänar det. Gud sände inte sin son till världen för att vi hade förtjänat det. Bibeln påpekar att Gud är god också mot de otacksamma och onda (Matt 5:25) och en hjälp i nöden (Ps 46:2). Prästen Nikolaus gav pappan sin gåva utan att vänta något tillbaka. Vem kan vi likt Nikolaus hjälpa denna jul med vår gåva? Vem behöver vår hjälp? Vem behöver din generositet denna jul? Vem kan du denna jul visa oförtjänt kärlek?

Frågor att diskutera med barnen (när ni berättar legenden om Helige Nikolaus) innan / under jul:

  1. Gud sände sin son för att hjälpa oss (rädda oss)! Vad behöver vi be honom om hjälp med i vår familj? Låt berättelsen vara utgångspunkt för bön!
  2. Poängtera barnets värde: Vet du om att du får julgåvor på jul för att du är älskad, inte för att du varit duktig eller snäll? Du är viktig för oss!
  3. Vem kan vi likt Nikolaus hjälpa denna jul med vår gåva! Vem behöver vår hjälp?

Med önskan om en God Jul,  

Jan-Gustav Björk

Dela inlägg